Τρίτη 24 Απρίλιος 2018

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ- ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
  • Συλλογή ιστορικών ντοκουμέντων υλικών και βιβλιογραφίας για την ιστορική προέλευση της περιοχής και των κατοίκων του.
  • Ίδρυση χώρου( βιβλιοθήκη- εκθέματα) με τα ανωτέρω
  • Διοργάνωση διαλέξεων-για τα ανωτέρω
 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • Ανάδειξη περιβαλλοντικών ιδιαιτεροτήτων του χωρίου. π.χ Μορφολογικά στοιχεια
  • Ανάδειξη της ιδιαιτερότητας των ελαιών και της καλλιέργειας τους(ποιότητα, τρόπος συλλογής)
  • Ανάδειξη των ποικιλιών σταφυλιών
  • Αναζήτηση μορφών ενίσχυσης των υδάτινων πόρων και διαχείρησης τους
  • Ανάδειξη άλλων μοναδικών προιόντων
 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ( ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)
  • Εξεύρεση τρόπων μόνιμης χρηματοδότησης (π.χ εισφορές, εκδηλώσεις, περιφερειακά προγράμματα, ευρωπαικά  προγράμματα)
  • Εκπαιδευτικές δράσεις( σεμινάρια-ομιλίες) σχετικά με την ανάγκη ορθολογικής και μαζικής συμμετοχής στις καλλιέργειες για την ενίσχυση της οικονομίας του χωριού.
  • Προσεταιρισμός μεγάλων οικονομικών φορέων ή προσώπων για χορηγίες.
 1. ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
  • Διασύνδεση με τους φορείς της ποδοσφαιρικής ομάδας για απο κοινού δράσης και αλληλοβοήθειες
  • Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής της ομάδας
 1. ΕΚΚΛΗΣΙΑ
  • Διασύνδεση με τους φορείς της εκκλησίας και ανάπτυξη κοινών δράσεων
 1. ΑΠΟΔΗΜΟΥΝΤΕΣ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΙΤΕΣ
  • Ίδρυση αντίστοιχης επιτροπής του συλλόγου και διασύνδεση με τους αποδημούντες ηλιοκαστρίτες
  • Ανάδειξη και εκμετάλλευση( γνωριμιών,πόρων,γνώσης και επαφών τους)
  • Εμπλοκή τους στα τεκτενόμενα του συλλόγου στο χωριό
 1. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
  • Διασύνδεση με τους προέδρους των συλλόγων και πιθανή βοήθεια στα προβλήματα τους
  • Υποστήριξη με σεμινάρια- διαλέξεις ενημερώσεις για επιδοτούμενα προγράμματα
  • Επιμόρφωση στην ανάγκη μαζικότητας και συνεργασίες στην καλλιέργεια
 1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
  • Αναζήτηση και καταγραφή των συλλόγων της επαρχίας και ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών
 1. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
  • Το ίδιο με πανελλαδικούς φορείς
 1. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
  • Το ίδιο με ευρωπαικους φορεις
 1. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • Που μπορούν μα βοηθήσουν τις ανωτέρω δράσεις. Αυτό θα διευκολυνθεί με δημιουργία επιτροπών και υπευθυνοτήτων σε επιλεγμένους ανθρώπους έχουν αυτές τις δυνατότητες.
wordpress-hosting.me